Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă în calitate de organizație de trimitere în cadrul proiectului cu nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000053808 finanţat de către UE, prin programul Erasmus+, organizează CONCURS pentru SELECȚIA celor 8 cadre didactice din cadrul C.S.E.I Arad pentru participarea ca jobshadowing, care va avea loc în Portugalia, în perioada 5.06-18.06.2023.

Obiectivul activității de jobshadowing vizează îmbunătățirea competențelor privind organizarea și implementarea activităților practice de preprofesionalizare pentru elevii cu CES.

Întreaga activitate se va desfășura în limba engleză.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 • Copie B.I. sau C.I.
  • CV Europass
  • Scrisoare de intenţie, în care să justificaţi impactul pe care îl va avea asupra dumneavoastră, a elevilor, cadrelor didactice şi a instituţiei/şcolii, participarea dumneavoastră la proiect
  • Plan de diseminare/follow-up (cf. modelului anexat)

PROFILUL PARTICIPANTULUI:

 • Profesor angajat C.S.E.I Arad în anul școlar 2022-2023
 • Nivel optim de înțelegere și comunicare în limba engleză
 • Interes față de tema proiectului
 • Motivație de implementare a bunelor practici însușite
 • Participantul se obligă să implementeze în anul școlar următor, două activități din planul de diseminare propus.

            În vederea selectării cadrelor didactice participante la jobshadowing, cei interesaţi sunt invitaţi să depună la secretariatul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, în perioada 20-21.02.2023, între orele 8:00-15:00 un dosar cu documentele de candidatură solicitate.

Selecția va lua în considerare:

 • Analiza scrisorii de intenție (30p)
  •  Planul de diseminare (30p)
  • Analiza performanței profesionale și a implicării în dezvoltarea organizațională
  • Rezultatele obținute la probele de concurs (Limba engleză și TIC) (15p+15p)
  • Scrisoarea de intenție va cuprinde motivația participării la activitatea de formare; planul de diseminare dovedește intenția privind planificarea realistă a activităților de diseminare și exploatarea rezultatelor învățării prin aplicarea și adaptarea modelelor de abordare și intervenție personalizată în activitatea de preprofesionalizare a elevilor cu CES.

 

PROBE CONCURS SELECȚIE

 1. PROBA ORALĂ LA LIMBA ENGLEZĂ are o durata de 10 minute/candidat. Fiecare candidat extrage un bilet cu întrebări în baza cărora comisia de evaluare stabilește nivelul de competență lingvistică de comunicare în limba engleză, și anume producerea de mesaje orale  comprehensiune și interacține orală. (15p)
 2. PROBA PRACTICĂ DE EVALUARE A COMPETENȚELOR TIC (office, internet) are durata de 30 minute  (15p)

             Rezultatele obţinute de candidaţi la probe se consemnează într-un proces verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de preşedintele acesteia. Apecierea se face cu punctaj de la 0 la 15 puncte pentru fiecare probă în parte. Rezultatele celor două probe nu pot fi contestate.

Probele se vor desfășura față în față, în data de 23.02.2023, între orele 12-14, în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Arad.

Graficul de desfășurare a selecției

Transmiterea documentelor de candidatură20-21.02.2023
Desfășurarea selecției23.02.2023
Anunțarea rezultatelor selecției24.02.2023

Echipa de proiect

Categories: Postări

Font Resize
en_USEnglish