Înscrierea la definitivat în anul școlar 2022-2023

Descărcați aici documentele Informatii înscriere definitivat 2023.pdf ANEXA 1_FISA DE INSCRIERE.doc Model_adeverinta_vechime_def.doc Model_adeverinta_calificativ_anual_def.doc MODEL ADEVERINTA_TAXA.doc Adresa înaintare dosare.doc Coperta dosar inscriere definitivat.doc Calendar definitivat_2023.pdf Metodologie definitivat _OMEC 5434 din 2020.pdf

Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant – Șofer

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE ÎN CADRUL CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD Având în vedere:  H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale Read more…

Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant – îngrijitor

Anunț privind rezultatele obținute la selecția dosarelor Anunț privind rezultatele obținute la proba practică Anunț privind rezultatele obținute la interviu ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST TEMPORAR VACANT ÎN CADRUL CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD  III.    1 NORMĂ   –  ÎNGRIJITOR (cod COR 911201) Condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului Read more…

Anunț Organizare Examen de Promovare

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL Anunț privind rezultatele obținute la proba de selecție a dosarelor din cadrul concursului. Descărcare fișier Anunț reprogramare concurs! Descărcare fișier Reprogramare grafic de desfășurare a concursului Descărcare fișier Rezultate Descărcare fișier

Font Resize
en_USEnglish