Politica prelucrării datelor cu caracter personal

Cseiarad.ro în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului web www.cseiarad.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, cseiarad.ro are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

Școala noastră se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.cseiarad.ro, așa cum prevăd dispozițiile legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

Dreptul la informare (art.12)

Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);

Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);

Dreptul de opoziție (art.15);

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);

Dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Orice informație furnizata de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale sa fie folosite de cseiarad.ro în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Daca doriți ca datele dumneavoastră personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta / notifica oricând utilizând datele de contact existente pe site.

Daca nu doriți ca datele dumneavoastră sa fie colectate, va rugam sa nu ni le furnizați.

Scopul colectorii datelor

oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră;

pentru activități specifice departamentului Resurse Umane, în situația în care sunteți interesați sa faceți parte din echipa CSEI Arad și ați trimis un CV, către departamentul Resurse Umane, prin intermediul site-ului.

cseiarad.ro nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de buna credință, ca legislația ne impune acest lucru sau ca acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății instituției noastre.

Securitatea datelor colectate și procesate

cseiarad.ro utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare.

Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectam date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cat și la accesul de la distanta, fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.

Depunem toate eforturile rezonabile, pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii în domeniu și, atunci și daca este cazul, le aplicam în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

Definiții

Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Font Resize
en_USEnglish