Skip to content

Acasă

 

Viziunea

Egalizarea şanselor de integrare socioprofesională a copiilor cu cerinţe educative speciale cu ale absolvenţilor învăţământului de masă, indiferent de religie, etnie sau grad de handicap

 

Misiunea

Asigurarea continuităţii şcolarizării elevilor cu CES în aceeaşi unitate prin crearea claselor de învăţământ profesional, în concordanţă cu posibilităţile elevilor dar şi cu cerinţele pieţei muncii din zonă.

Font Resize